KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27.07

Những ngày hè tháng 7 oi ả, cả nước căng mình đối mặt với đại dịch toàn cầu đang diễn biến hết sức phức tạp - cuộc chiến tranh giữa thời bình - cuộc chiến không chỉ của riêng quốc gia, dân tộc nào.