Liên hệ trung tâm Bác sĩ tư vấn

Giờ hành chính
T2-T6, 8h30-17h30

1800-6036

Trong và ngoài giờ hành chính
Bác sĩ liên hệ lại trong giờ hành chính
T2-T6, 8h30-17h30

LIỆN HỆ TRUNG TÂM TƯ VẤN

GỌI TỔNG ĐÀI
1800-6036

Giờ hành chính
T2-T7, 8h30-17h30

GỬI TIN NHẮN
Fanpage facebook

Trong và ngoài giờ hành chính
Bác sĩ liên hệ lại trong giờ hành chính
T2-T7, 8h30-17h30