Dược Phẩm Bà Giằng Tham Dự Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Y Dược Lần Thứ 30

Đây là sự kiện tiêu biểu và toàn diện trong ngành y tế Việt Nam được tổ chức thường niên dưới sự ủng hộ của BYT, các ban ngành hữu quan...