Thoát Vị Đĩa Đệm Cột Sống Thắt Lưng

Thoát vị đĩa đệm là sự thay đổi trong cấu trúc bình thường của đĩa đệm. Khi thoát vị đĩa đệm cột sống xảy ra, nhân keo của đĩa đệm thoát ra ngoài và chèn ép vào rễ thần kinh, tủy sống, hay nói cách khác nó là tình trạng đĩa đệm bị ép lồi ra, vỡ ra khỏi vị trí bình thường.

Thoát Vị Đĩa Đệm Cột Sống Thắt Lưng2024-04-11T11:12:38+07:00

Thoát Vị Đĩa Đệm Đốt Sống Cổ

Thoát vị đĩa đệm là một trong những bệnh về cột sống ảnh hưởng nhiều nhất đến sinh hoạt và lao động của người bệnh trong đó thoát vị đĩa đệm cột sống cổ để lại nhiều biến chứng hơn cả.

Thoát Vị Đĩa Đệm Đốt Sống Cổ2024-04-11T11:07:47+07:00

Title