Kết Quả Lâm Sàng Dạ Dày Hoàn Bà Giằng

Kết quả nghiên cứu tác dụng chống loét dạ dày của Dạ dày hoàn Bà Giằng liều tương đương liều dự kiến trên lâm sàng cho thấy: