341 Kiem Nguu, Hai Bà Trưng

341 Kim Nguu, Hai Bà Trưng