Ông Lê Minh

Giới thiệu về Ông Lê Minh, Phó chủ tịch CTY Bà Giằng