Ông Lê Thái

Giới Thiệu về Ông Lê Thái, Giám đốc phụ trách sản xuất