Bà Giang

Giới thiệu về Bà Phạm Thị Giang, Chủ tịch công ty Bà Giằng