Rối loạn tiêu hóa ở người cao tuổi- cần làm gì?

Rối loạn tiêu hóa ở người cao tuổi- cần làm gì?