Đạt Giải Con Đường Xanh

Bà Giằng đoạt giải con đường xanh