Lương Y Phạm Thị Giang

Bà Giằng được vinh danh Ngôi Sao Thuốc Việt