Lương Y Phạm Thị Giang

Giải thưởng chất lượng Quốc Gia 2014