Lương Y Phạm Thị Giang

Bài thuốc xương khớp được ghi vào sách kinh điển về Y Dược Học