Bà Phạm Thị Giang

Làm thuốc cứu người là niềm hạnh phúc