Thực Phẩm Chức Năng

Phân biệt thực phẩm chức năng và thuốc, thực phẩm chức năng có thần kỳ?